Tregtari i këmbëzave

Me Trigger Trader ju merrni të gjithë funksionalitetin e Standard Trader por me një shtresë shtesë e cila është një sistem gjysmë i automatizuar (vetëm një herë). Bukuria e Trigger Trader është se ju mund ta përdorni atë në të njëjtën kohë me Standard Trader.


Me këtë sistem është e mundur të përdorni elementë nga tregues të ndryshëm për të krijuar një konfigurim që ndizet një herë vetëm në afatet kohore që keni zgjedhur. Pasi tregtia juaj të mbyllet, ju mund të zgjidhni të hapni një tregti tjetër në kornizën kohore të zgjedhur që do të pushojë herën tjetër kur të ndodhë konfigurimi.


Mënyra më efektive e përdorimit të Trigger Trader është përdorimi i aftësisë standard-Standard të Tregtarit për të gjetur trendet e mëdha, por pa hapur ndonjë tregti. Pastaj përdorni Trigger Trader për të hapur tregtinë në afate të shumta kohore në drejtim të trendit kryesor duke përdorur konfigurimin tuaj. Kjo ju lejon të hyni në trendet e mëdha në mënyrë të përsëritur, duke i korrur ato për çdo gyp të mundshëm.