Alert këmbëz

Me Trigger Alert ju merrni të gjithë funksionalitetin e Standard Alert por me një shtresë shtesë e cila është një sistem gjysmë i automatizuar (vetëm një herë). E bukura e Trigger Alert është se mund ta përdorni në të njëjtën kohë me Standard Alert.
Me Trigger Alert është e mundur të përdorni elementë nga tregues të ndryshëm për të krijuar një konfigurim që ndizet një herë vetëm në kornizat kohore që keni zgjedhur. Pasi tregtia juaj të mbyllet, ju mund të zgjidhni të hapni një tregti tjetër në kornizën (et) kohore të zgjedhura që do të pushojë herën tjetër kur të ndodhë konfigurimi.
Alerti i këmbëzës ofron të gjitha tiparet e njëjta si Trigger Trader por tregtia duhet të hapet manualisht duke përdorur sistemin tonë "Komenti Magjik".