Tregtari standard

Standard Trader është një sistem tregtar me shumë korniza dhe shumë simbole plotësisht automatike. Me Standard Trader është e mundur të përdoren elemente nga korniza kohore të ndryshme dhe tregues të ndryshëm për të hapur një tregti.