Alert standard

Standard Alert është një sistem tregtar gjysmë-automatik me shumë kohë dhe shumë simbole. Me Standard Alert është e mundur të përdoren elemente nga korniza kohore të ndryshme dhe tregues të ndryshëm për të hapur një tregti.
Standard Alert ofron të gjitha tiparet e njëjta si Standard Trader por tregtia duhet të hapet manualisht duke përdorur sistemin tonë "Komenti Magjik".