Demo falas

Demo falas plotësisht funksionale për një provë të vërtetë para se të blini përvojën.

Në Better Trading Systems, ne ofrojmë versione demo falas të të gjitha produkteve tona të paguara. Të gjitha demot tona falas janë plotësisht funksionale, me përjashtimin e vetëm se ato do të punojnë vetëm me simbolin AUDCAD. Produktet tona me pagesë punojnë me 140 simbole njëkohësisht.

Sistemet e Tregtimit Profesional

Click on any of the FREE demos below to learn more about how the our expert advisors for MT4 can work for you.

To experience the full value of our trading products, click here to buy the paid-for Professional Trading Systems.

Tregtari standard

Click on any of the FREE demos of our Standard Trader, a fully automatic multi-time frame and multi-symbol trading system, to learn more about how the our expert advisors for MT4 can work for you.

 

With Standard Trader it is possible to use elements from different time frames and different indicators to open a trade.

 

To experience the full value of our trading products, click here to buy the paid-for Standard Trader.